• April 26, 2024

คุมหนักมากทุเรียนคุณภาพ คาดผลผลิตมีมากสุดใน 3 จังหวัดใต้

นายเอกพล เพ็ชรพวง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ได้คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพของเครือข่ายฯ จะมีปริมาณมากถึง 1,203 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดใน 3 จังหวัดใต้ โดยทุเรียนคุณภาพในปีนี้ ติดดอกเกือบ 100% ปริมาณผลผลิตจึงมีมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า แม้เกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระบบน้ำที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด

“ที่สำคัญในปีนี้ ได้มีการดูแลคุณภาพของทุเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลผลิตหนามเขียวไม่มีหนอน มีการอบรม ติดตามผลให้คำแนะนำ เก็บข้อมูลประเมินผลการผลิตทุเรียนทั้ง 4 ระยะ ตั้งแต่ระยะเตรียมต้นสะสมอาหาร ระยะดอก ระยะผล จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ฉะนั้นรับประกันได้ว่า ทุเรียนที่มาจากเครือข่ายฯ คือ ทุเรียนคุณภาพจริงๆ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ผ่านมา เครือข่ายฯ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพ 20 วิสาหกิจ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดมหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ ที่แปลงตัวอย่างของนายแจ้งอินทิมา ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ และเชิญชวนให้ผู้บริโภคและผู้รับซื้อทุเรียนเข้ามาชมกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีของเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุเรียนของเครือข่ายฯ ดีจริง ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

นายเอกพล กล่าวว่า การเปิดบ้านทุเรียนฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้าและการบรรจุแผนงานของเครือข่ายฯไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อผลักดันให้ทุเรียนคุณภาพสามชายแดนใต้ สามารถต่อยอดการดำเนินงานและการรวมกลุ่มเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางและยั่งยืน โดยโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับหลายหน่วยงานพื้นที่ เช่น จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 62 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกใน 20 วิสาหกิจชุมชน รวมกัน 253 ราย จำนวน 10,020 ต้น.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง