• March 28, 2024

ผลจับสลาก! จัดสรรเก้าอี้กรรมาธิการสภาฯ "เพื่อไทย" คว้า กมธ.ปปช.!

วันที่ 21 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุมจัดสรรโควตาคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.) ซึ่งเป็นการพิจารณาครั้งที่ 3 หลังจากการประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ไม่สามารถจัดสรรโควตาลงตัวได้ ทำให้ในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการจับสลาก

โดยในการจับสลากมีไข่สีทองจำนวน 35 ใบ และสีน้ำเงินจำนวน 8 ใบ ล่าสุดผลการจับสลากจัดสรรโควตา กมธ.สภา ปรากฎว่าคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ก้าวไกล” โวยรัฐบาลฮุบเก้าอี้ กมธ.ตรวจสอบ! ชี้ควรเป็นของฝ่ายค้าน

หัวเดียวกระเทียมลีบ! ก้าวไกลโวยถูกมองเป็นตัวปํญหาเลือก ปธ.กมธ.

พรรคก้าวไกล 11 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

คณะกรรมาธิการการทหาร

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

พรรคเพื่อไทย 10 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

พรรคภูมิใจไทย 5 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการการศึกษา

คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

คณะกรรมาธิการการปกครอง

คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

คณะกรรมาธิการการแรงงาน

พรรคพลังประชารัฐ 3 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการกีฬา

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการการพลังงาน

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

พรรคประชาธิปัตย์ 2 กมธ. ประกอบด้วย

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมาธิการการตำรวจ

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 กมธ. คือ

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พรรคประชาชาติ 1 กมธ. คือ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย ทำศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 พีพีทีวี ยิงสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2022 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 66

“เอเชียนเกมส์ 2022” ไขข้อสงสัยทำไมแข่งปี 2023 แต่ใช้ชื่อปีเดิม