• April 22, 2024

รฟท. รุกให้ความรู้ชุมชน! ลดอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทั่วไทยให้เป็นศูนย์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้ดำเนินโครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง ประจำปี 65 โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง รฟท. กับชุมชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างถูกต้อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง เพื่อลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สำหรับปีนี้ รฟทคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. เพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ โดยให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางประสานงานให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชน และโรงเรียน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโครงข่ายทางรถไฟทั่วประเทศ มีจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์อยู่ 2,457 จุด แบ่งเป็น ทางตัดที่มีป้ายจราจรเตือน 984 แห่ง ทางตัดที่มีคานกั้นถนน (รวมคานกั้นอัตโนมัติ) 410 แห่ง ทางตัดที่มีไฟเตือน ไม่มีคานกั้นถนน 259 แห่ง ทางตัดที่มีสะพานข้าม (Overpass) 144 แห่ง ทางตัดที่มีอุโมงค์ลอด (Underpass) 117 แห่ง ทางตัดผ่านของเอกชน 5 แห่ง และทางลักผ่าน (ผิดกฎหมาย) 539 แห่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ความรู้เพื่อลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำแนะนำเน้นย้ำใน 4 ข้อ ดังนี้

1.หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายหรือเสียงสัญญาณระวังรถไฟหรือไม่ก็ตาม ต้องรอให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านหรือรถไฟวิ่งผ่านไปแล้ว จึงจะขับรถผ่านไปได้ 2.ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ 3.หากต้องการจอดรถ ต้องจอดรถในระยะไม่ต่ำกว่า 15 เมตร ก่อนถึงทางรถไฟ และ 4.หากเห็นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนรูปกากบาท “ระวังรถไฟ” ป้ายทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพัน มีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้น ให้ชะลอความเร็ว และดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟแล่นผ่านมา

นายนิรุฒ กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ รฟทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. ยังได้ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีและทางรถไฟ โดยนำผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก สมุนไพรที่ได้จากโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ นำไปแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชน ในพื้นที่ ณ ซุ้มเครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ สถานีน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่พาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟ เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.