• April 22, 2024

“แท็กซี่” จี้ “ศักดิ์สยาม” สางปัญหารถป้ายดำ 2 ข้อ

เมื่อเวลา 08.00 นคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. วันที่ 19 เม.ย. ที่กระทรวงคมนาคมนายวรพล แกมขุนทด รักษาการนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้นำสมาชิกสมาคมฯ กว่า 100 คน ไปยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เรื่องขอความเป็นธรรมแก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ

นายวรพล เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ได้มีประกาศกำหนดให้ผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนต่อ ขบ. ภายในวันที่ 31 มี.ค.65 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม และขณะนี้ปรากฏว่า ขบ. ได้รับการพิจารณาให้การรับรองผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น สำหรับให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 รายแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมแก่กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ ที่ให้บริการในปัจจุบันจำนวน 40,000คัน จึงขอให้นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. พิจารณาดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายดังนี้

นายวรพล กล่าวต่อว่า 1.มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการแอพ ที่ไม่ขึ้นทะเบียนให้หยุดการให้บริการทันที และถ้าไม่หยุดการให้บริการ ขอให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายรถยนต์และฟ้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้หยุด และมีหนังสือแจ้งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทให้ดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เนื่องจากประกอบการผิดกฎหมาย และ 2.สั่งให้ผู้ตรวจการขนส่งทางบกทำการจับกุมผู้ขับรถและเจ้าของรถที่นำรถเข้าร่วมใช้ระบบแอพ ที่ไม่ขึ้นทะเบียน โดยปรับในอัตราโทษสูงสุด และเพิกถอนการจดทะเบียนรถ พร้อมทั้งขึ้นบัญชีห้ามจดทะเบียนรถหมายเลขคัชซีนั้นอีกต่อไป นอกจากนี้ทราบผลการดำเนินการเป็นระยะด้วย