• May 20, 2024

Shark Thủy bị bắt, hệ sinh thái Egroup được giao cho em gái điều hành

Ngay sau thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, phía Tập đoàn Egroup đã chính thức lên tiếng.

Tập đoàn này cho biết, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan.

Ông Thủy tiến hành ủy quyền điều hành Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame cho bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT Công ty Egame, Thành viên ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup. Đồng thời, ông Thủy cũng đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại 2 này cho bà Dung theo điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.From: web game casino

Theo thông tin thể hiện trong báo cáo quản trị công ty của Công ty cổ phần Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC), bà Nguyễn Thị Dung là em ruột của ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Bên cạnh quyết định này, Ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Đơn vị này cho biết ưu tiên “đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên”.From: web game casino