• March 22, 2024

ส่องทรัพย์สิน "ชาดา ไทยเศรษฐ์" เคย ถือหุ้นสื่อฐานะผู้จัดการมรดก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยรายงานถึงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2562 โดยพบว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ชคำพูดจาก Read More