• April 26, 2024

คุมหนักมากทุเรียนคุณภาพ คาดผลผลิตมีมากสุดใน 3 จังหวัดใต้

นายเอกพล เพ็ชรพวง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ได้คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพของเครือข่ายฯ จะมีปริมาณมากถึง 1,203 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดใน 3 จังหวัดใต้ โดยทุเรียนคุณภาพในปีนี้ ติดดอกเกือบ 100% ปริมาณผลผลิตจึงมีมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า แม้เก…

Read More