• April 26, 2024

‘บิทคับ เวนเจอร์ส’ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ เจ้าทุย สเปซ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด หน่วยงานด้านการลงทุนของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ หรือโครงการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นหลัก รวมไปถึงสนับสนุนและให้โอกาสแก่น…

Read More