• April 23, 2024

เริ่มวันนี้ “บขส.” ปรับตารางวิ่งรถทัวร์เปิดบริการ 58 เส้นทางทั่วไทย

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (6 ต.ค.65) เป็นต้นไป บขส. ได้ปรับตารางการเดินรถใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่จะเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศคลี่คลาย โดย…

Read More