• April 24, 2024

เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามคลองคุดด้วน เชื่อมเดินทางภาคใต้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท เนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นศ.047 สะพานข้ามคลองคุดด้วน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสะพานข้ามคลองคุดด…

Read More