• April 2, 2024

ชุ่มฉ่ำ! พยากรณ์อากาศวันนี้ หลายพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง กทม.ตก 60%

พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย…

Read More