• April 24, 2024

ออมสินลุยช่วย ลูกหนี้สินเชื่อโควิด 6.3 แสนราย หลุดพ้นเอ็นพีแอล เริ่ม 6 ม.ค. นี้

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการผลักดันการแก้ปัญหาหนี้ช่วยเหลือประชาชน โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดนโยบายการแก้หนี้ทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการภารกิจและแนวทางดำเนินงานเพื…

Read More