• April 22, 2024

รฟท. รุกให้ความรู้ชุมชน! ลดอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทั่วไทยให้เป็นศูนย์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้ดำเนินโครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง ประจำปี 65 โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง รฟท. กับชุมชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างถูกต้อง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้เส้…

Read More