• June 11, 2024

Việt Nam quan tâm đến tác động của đập thủy điện trên sông Mekong

Thông điệp được Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết tại họp báo thường kỳ chiều 23/5.

Tại đây, báo chí đặt vấn đề hiện nay, dòng chính sông Mekong có 14 đập thủy điện, trong đó có 12 đập của Trung Quốc.

Có ý kiến chuyên gia cho rằng những con đập này khiến nguy cơ cạn kiệt cũng như giảm lượng trầm tích chảy xuống vùng hạ lưu sông Mekong. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến hạn mặn và sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng.

Vì vậy, báo chí đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với ảnh hưởng của những con đập của Trung Quốc với Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có giải pháp và hợp tác gì với các quốc gia khác trong lưu vực để phát triển bền vững sông Mekong.From: game casino

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, Mekong là dòng sông chung xuyên biên giới và chảy qua nhiều quốc gia. Là quốc gia hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam rất quan tâm đến tác động xuyên biên giới và khả năng tích nước của các công trình thủy điện trên dòng sông Mekong.

“Như chúng tôi nhiều lần nói rõ, việc phát triển và vận hành các công trình thủy điện trên dòng Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm tác động xuyên biên giới, đến môi trường, phát triển kinh tế xã hội, đời sông kinh tế xã hội của các nước trên lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn và phải phù hợp luật pháp, thông lệ quốc tế”, ông Việt nói.From: web game casino

Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước liên quan tăng cường hợp tác, sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông Mekong, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước vừa không tác động tiêu cực đến đời sống người dân trong lưu vực.

Ông Việt cũng cho biết Ủy hội sông Mekong quốc tế có các đối tác đối thoại là các quốc gia thượng nguồn và đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các cơ chế hợp tác.